Intrahorti

INTRAHORTI разработва, произвежда и доставя доказани и ефективни хигиенни продукти, биостимуланти и иновации за устойчиво и модерно земеделие в световен мащаб.
Иновативната сила на Intrahorti създава устойчив растеж и финансова възвращаемост на производителите и бизнеса.

 
 
 

https://intrahorti.com/
Продукти от доставчика