Ценфлокс 100 мг/мл инж.

ЦЕНФЛОКС 100

инжекционен разтвор

 

Състав:

Всеки мл съдържа:

Активна субстанция:

Enrofloxacin ……………………… 100 mg

Ексципиенти:

n-Butanol

Benzyl alcohol (E1519)

Arginine

 

Видове животни, за които е предназначен ВМП:

Говеда и свине.

 

Показания и приложение:

Говеда: Дозата за респираторни заболявания е 7,5 мг енрофлоксацин/кг телесна маса чрез еднократно подкожно инжектиране. Това е еквивалентно на 7,5 мл от продукта на 100 кг тегло.

 

Не прилагайте повече от 15 мл (говеда) или 7,5 мл (телета) на място за инжектиране.

 

Дозата за лечение на колимастит е 5 мг енрофлоксацин на кг тегло интравенозно. Това е еквивалентно на 5 мл от продукта на 100 кг тегло на ден.

Третирането за колимастит следва да бъде изключително чрез интравенозно инжектиране в продължение на 2 до 3 последователни дни.

 

Свине: Дозата за лечение на инфекции на респираторния тракт е 7,5 мг енрофлоксацин на кг тегло чрез еднократно интрамускулно инжектиране. Това е еквивалентно на 0,75 мл от продукта на 10 кг тегло.

Не прилагайте повече от 7,5 мл на място за инжектиране.

 

Карентен срок:

Говеда: Месо и вътрешни органи: подкожно 14 дни, интравеннозно 7 дни

Мляко: подкожно 5 дни, интравенозно 3 дни.

Свине: Месо и вътрешни органи: интрамускулно 12 дни.

 

Опаковка:

Флакони от 100 и 250 мл.

 

За ветеринарномедицинска употреба

Добавихте Ценфлокс 100 мг/мл инж.0 бр.