СТЕЙГРИЙН

СТЕЙГРИЙН (STAYGREEN) подобрява толерантността на растенията към замръзване и студени атмосферни условия. Стейгрийн е специален активатор, базиран на смес от специфични осмолити, полиетиленгликол (POE), микроелементи и екстракти от морски водорасли. Стейгрийн подсилва мембранната структура и регулира осмотичното налягане. Благодарение на прилагането на Стейгрийн, културата е силно защитена от късна слана, студено време и абиотични стресове. Стейгрийн има криопротективно действие върху растенията, повишавайки устойчивостта към възможна късна пролетна слана и / или внезапно понижаване на температурата. При овощни дървета и грозде, Стейгрийн може да се използва за равномерно отваряне на пъпки и развитие на клонки.

Добавихте СТЕЙГРИЙН 0 бр.