Амко Бор

AMCO Boron

Амко Бор снабдява културите с магнезий, бор и манган.

Приложението на Амко Бор подпомага развититето на корена,увеличава добива и масленото съдържание.

Препоръчително е Амко Бор да се прилага в началните етапи от развитието на растенията, за да се избегнат симптоми на  недостиг на микроелементи.

Доза на приложение при слънчоглед и рапица : 125 - 150 г/дка

СЪСТАВ И ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА                          % W/W

Магнезий (MgO)                                                   3%

Бор (B)                                                               11%

Манган (Mn)                                                         3%

PH p-p 1%                                                          2.0-3.0

Електропроводимост mS/cm                                  0.5   

Производител - MCFP

Виж тук Amco_corn_bor

Добавихте Амко Бор0 бр.