Амко Корн

AMCO Corn

  • Приложението на АМКО Корн помага за увеличаване теглото на зърното, а така също и за образуване на повече листна маса.
  • АМКО Корн може да бъде прилаган през периода на активен вегетативен растеж.

СЪСТАВ И ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:         % W/W

Азот (N)като Амонячен Азот (NH4+)  13%

Цинк (Zn)                                          5%

Манган (Mn)                                      5%

PH p-p 1%                                         3.0-4.0

Електропроводимост mS/cm              1.4

 

ДОЗА И ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:  

100 г/дка при царевица

Производител - MCFP

Виж тук Amco_corn_bor

Добавихте Амко Корн0 бр.