Ценфлокс 200 мг/мл

CENFLOX 200 mg/ml

разтвор за прилагане във вода за пиене за пилета, пуйки и зайци

 

Съдържание на активната субстанция и ексципиентите:

Всеки mlсъдържа:

Активна субстанция: Enrofloxacin200 mg

 Ексципиенти:q.s.

 

Терапевтични показания:

Пилета: За лечение на инфекции, причинени от следните бактерии, чувствителни към енрофлоксацин: Mycoplasma gallisepticum,Mycoplasma synoviae,Avibacterium paragallinarum,Pasteurella multocida.

Пуйки:За лечение на инфекции, причинени от следните бактерии, чувствителни към енрофлоксацин: Mycoplasma gallisepticum,Mycoplasma synoviae,Pasteurella multocida.

Зайци: За лечение на инфекциозни заболявания, причинени от Pasteurellamultocida и бактериален ентерит, причинен от инфекция с E.coli.

Енрофлоксацинът трябва да бъде прилаган, когато клиничният опит, подпомогнат при възможност с тест за чувствителност на микроорганизмите, посочва енрофлоксацина като най-подходящия избор на активна субстанция.

 

 

Видове животни, за които е предназначен ВМП: Пилета, пуйки и зайци.

 

Дозировка за всеки вид животно, метод и начини на прилагане: За прилагане във вода за пиене. Разтворът трябва да се приготвя всеки ден, непосредствено преди прилагане.

Пилета и пуйки:10 mgenrofloxacin/kg телесна маса, еквивалентно на 0.05 ml от ветеринарномедицинския продукт/kg телесна маса на ден за 3-5 последователни дни.

Лечение в продължение на 5 последователни дни при смесени инфекции и хронични прогресиращи форми. Ако не се постигне клинично подобрение в рамките на 2-3 дни, трябва да се обмисли алтернативна антимикробна терапия въз основа на тест за чувствителност.

Определете дневното количество (ml) от продукта, необходимо за периода на лечение, както следва:

Общ брой на птиците х Средна телесна маса в kg х 0.05 = Общ обем (ml) на ден

Зайци: 10 mgenrofloxacin/kg телесна маса, еквивалентно на 0.05 ml от ветеринарномедицинския продукт/kg телесна маса на ден, за 5 последователни дни.

Определете дневното количество (ml) от продукта, необходимо за периода на лечение, както следва:

Общ брой на зайците х Средна телесна маса в kg х 0.05 = Общ обем (ml) на ден

 

Карентни срокове:

Пилета: месо и вътрешни органи: 7 дни.

Пуйки: месо и вътрешни органи: 13 дни.

Зайци: месо и вътрешни органи: 3 дни.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат яйца за консумация от хора. Да не се прилага при птици носачки за подмяна в рамките на 14 дни от началото на яйценосния период.

 

Опаковка: бутилка от 1 L; бидон от 5 L.

 

За ветеринарномедицинска употреба.

Добавихте Ценфлокс 200 мг/мл0 бр.