АГРОФОЛ 390

AGROFOL 390®

АГРОФОЛ 390 ® съдържа основните хранителни елементи азот, фосфор, калий и микроелементи в хелатна форма за зърнено-житни, маслодайни,технически, зеленчуци,лозя и овощни. Коригира хранителния дисбаланс, стимулира развитието, повишава добива и подобрява качеството на продукцията.  

За подробна информация виж листовката Agrofol_390

Добавихте АГРОФОЛ 390 0 бр.