Агрофол 650

AGROFOL 650®

АГРОФОЛ 650® е течен азотен тор, който се използва по време на вегетативното развитие на растенията. Притежава важна хранителна функция - доставка на елементи,необходими за растежа на растенията, поради съдържанието на тиосулфатни йони.

За подробна информация виж листовката Agrofol_650

Добавихте Агрофол 6500 бр.