Азофер Слоу Релийз

AZOFER SLOW RELEASE®

АЗОФЕР СЛОУ РИЛИЙЗ ® е течен азотен тор със съдържание на SO3, за активиране на вегетацията на растенията, допълнително обогатен с калий.

Предпазва и коригира недостига на азот и сяра при всички култури чрез листно приложение.

Гарантира получаването на високи добиви и подобрява качеството на продукцията.

За повече информация виж листовката azofer slow

Добавихте Азофер Слоу Релийз0 бр.