Мулти N

МULTI N 40:0:0 

• Смес от три форми на азота – нитратна, амонячна и амидна в силно концентрирана течност за стимулиране на растежа на растенията.
• Осигурява постепенно освобождаване на азота.
• Гарантира оптимално развитие на растенията и достигане на техния биологичен потенциал.
• Намалява загубата на азот.
• Бистра, течна формулация, без примеси.
• Може да се прилага листно или чрез фертигация.
• Може да се смесва с повечето торове и пестициди, но следва да се направи предварително тест за съвместимост.

                                          W/W W/V
Общ азот (N) като               30% 40%
Нитратен (NO3)                  8.3% 11%
Амонячен азот(NH4)           8.3% 11%
Амиден (N)                       13.4% 18%
PH p-p. 1%                             5.3
Електропроводимост (1/1000) 1.0
Р-римост g/L at 200C               100%
Плътност                                 1.34 kg/m3

 


Култура: Зеленчуци

Доза:в оранжерии 2-4 л/500 кв.м ; на открито 1,5-3 л/дка при фертигация и 0,2-0,4 л/дка при листно приложение

Приложение:по време на активния вегетативен растеж 
 
Култура: Полски култури

Доза: 0,2 л/дка при листно приложение

Приложение: Напролет, след възобновяване на вегетацията

Култура:Овощни

Доза:1,5-3 л/дка при фертигация;  0,2-0,4 л/дка при листно приложение.

Приложение:По време на активния вегетативен растеж

Култура:Декоративни растения

Доза:1,5-2 л/дка при фертигация;0,1-0,2 л/дка при листно приложение

Приложение: Всяка седмица

В Разсадници: 0,5-1 л/дка при фертигация; 0,1-0,150 л/дка при листно приложение.

Приложение:При необходимост

Листовката виж тук Multi_N_front_01Multi_N_back_01

Добавихте Мулти N0 бр.