НУТРИГОЛД 19.19.19+МЕ

NUTRIGOLD ®19.19.19+ME

НУТРИГОЛД ® 19.19.19+МЕ е микрокристален водоразтворим тор, произведен от висококачествени суровини. Съдържа основните хранителни елементи (N,P,K) и микроелементи в хелатна форма за зърнено-житни,маслодайни, технически, зеленчуци, лозя и овощни.Коригира хранителния дисбаланс, стимулира развитието, повишава добива и качеството.

Състав: (елемент / %w/w)

Азот(N) общо                  - 19%

Азот(N) амонячна форма -  5%

Азот(N) урейна форма    - 14%

Фосфор (P2O5) водоразтворима форма - 19%

Калий (K2O) водоразтворима форма     - 19%

Желзо (Fe) хелатна форма - 0,03%

Манган (Mn) хелатна форма - 0,01% 

Цинк (Zn) хелатна форма - 0,02%

Бор (B) водоразтворима форма - 0,01%

Молибден (Мо) - 0,001%

Нутриголд може да се използва при всички културни растения. Дозата на приложение трябва да се съобразява с честотата на третиране и фенологичната фаза на културата.

За подробна информация виж листовката nutrigold

Добавихте НУТРИГОЛД 19.19.19+МЕ0 бр.