ПРОМЕТ ЦИНК (Zn)

PROMET Zn®

ПРОМЕТ Цинк (Zn) ® предпазва и лекува болести и симптоми, причинени от недостиг на цинк при чуствителни култури като царевица,соя,овощни и др.

Приложението му води до оптимално нарастване на листата и междувъзлията, заздравяване на стъблото и качеството на плодовете,подсилва харктерното им оцветяване.

За подробна информация виж листовката Promet

Добавихте ПРОМЕТ ЦИНК (Zn)0 бр.