слънчоглед АБСОЛЛЮТ НО CL

Clearfield

 

ABSOLLUTE HO CL

Здравен профил:

 • Мана / Pl. Halstedi             PL6
 • Фомопсис / Phomopsis H.  много ниска чуствителност
 • Склеротиния по питата     ниска чуствителност
 • Склеротиния по корените ниска чуствителност
 • Вертицилиум                    средна чуствителност

Агрономически характеристики:

 • Мощни,много добре облистени растения
 • Положение на питата         45° до изправена
 • Пълвоначален старт           добър
 • Генетична хомогенност      добра
 • Полягане                           ниска чуствителност
 • Опрашване                        много добро
 • Влагоотдаване                   бързо
 • Абсолютна маса                 средна, около 50 грама
 • Маслено съдържание         високо (47-48%)
 • Съдържание на олеинова киселина над 85%
 • Най-добро съчетание между добив и ранозрелост във високоолеиновия сегмент
 • Висока сухоустойчивост и приспособимост при различни почвени условия
 • Много добра устойчивост на болести и пълна устойчивост на мана

Препоръчителна гъстота на посева:

 • 5800 - 6200 растения на декар
Добавихте слънчоглед АБСОЛЛЮТ НО CL0 бр.