слънчоглед СИККЛОС CL

Clearfield

SIKLLOS CL

Здравен профил:

 • Мана /Pl. Halstedii                 PL6
 • Фомопсис/Phomopsis H.         ниска чуствителност
 • Склеротиния по питата          ниска чуствителност
 • Склеротиния по корените      средна чуствителност
 • Синя китка                            устойчивост на раси А-Е

Агрономически характеристики:

 • Мощни, много добре облистени растения
 • Положение на питата 45°
 • Първоначален старт -  средно
 • Полягане - ниска чуствителност
 • Влагоотдаване - много бързо
 • Опрашване - много добро
 • Абсолютна маса - 50-55 грама
 • Маслено съдържание - високо (46-47%)

Препоръчителна гъстота на посева:

 • 5800-6200 растения/дка

 index

Добавихте слънчоглед СИККЛОС CL0 бр.