слънчоглед Муугли CL HO

RGT Муугли CL clearfield

Високоолеинов Клиърфийлд хибрид

Регистриран - 2010 г

Вегетационен период от засяване до прибиране - 108-112 дни

Цъфтеж - Средно ран

Здравен профил:
• Мана / Pl. Halstedii - RM9
• Фомопсис/ Diaporthe H. - ниска чувствителност
• Склеротиния по питата - ниска чувствителност
• Склеротиния по корените - средна чувствителност
• Синя китка - устойчивост на раси А-Е

Агрономически характеристики:
• Размер - Висок
• Положение на питата - 45°
• Развитие на листата - средно
• Полягане - ниска чувствителност
• Опрашване - добро
• Влагоотдаване - бързо
• Абсолютна маса - 50-55g
• Маслено съдържание - средно (48-49%)
• Олеиново съдържание - високо (85-87%)
• Уникален олеинов Клиърфийлд хибрид, поради високото си маслено съдържание
• Контрол върху нормалните и трудни плевели и синя китка посредством Клиърфийлд технологията
• Висок добивен потенциал
• Бързо влагоотдаване
• Устойчив на мана

Препоръчителна гъстота на посева - 5800 – 6200 растения на декар

RGT Муглли CL съчетава висок добив и високо маслено съдържание на олеиново масло

Логото на Clearfield и Clearfield® са регистрирана търговска марка на BASF. © 2010 BASF. Всички права запазени.


index

Добавихте слънчоглед Муугли CL HO0 бр.